پژواک انعکاس ناشناخته ها،مسائل فراطبیعی و موضوعات گنگ دنیاست.ما روشنگر ابهامات خواهیم بود و مرموز ترین مسائل را روایت خواهیم کرد.اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب مارا سابسکرایب کنید